top of page
portræt Lise.jpg

LISE TUXEN - lidt om mit arbejde.

 

Hovedvægten på min kunst er omkring maleriet, men også papirarbejder (grafik, akvarel, blandform og foto) er en del af mit arbejde. Små sammenstillinger af efterladenskaber både fra naturen og mennesket dukker også af og til op i mine undersøgelser.

 

For mig er det at male en nysgerrighed, en reflektion og et nærvær.

Fragmenter af naturen, fund fra stranden og markerne, erindring om store vidder, havet, fjelde.
Symbolet på større sammenhæng mellem steder, tider, tro og tilfældigheder.
Jeg søger de områder i maleriet, hvor det jeg har set eller oplevet, smelter sammen med det, vi ikke ser- det evige kredsløb, der karakteriserer al natur. Samtidig vil jeg gerne opnå et abstrakt og forenklet udtryk.

 

Det vigtige for mig er hele tiden at undersøge, hvordan farverne påvirker hinanden, hvordan man kan bruge en farve til at opbygge en stemning, en underforstået mening – derfor er mine malerier ofte en lang tilfældig søgen fra starten, hvor jeg først ret sent i processen når frem til en retning og derfra arbejder mere målrettet. Den modsatte vej med planlægning, skitser, research, hvor jeg mere eller mindre kender resultatet under det videre arbejde, er svær for mig at holde fast i, og nok ikke interessant for mig. Måske fordi det var min arbejdsmetode som arkitekt, har jeg som kunstner søgt det mere frie forløb uden for mange lige streger. Jeg forsøger at have en vis ”samklang” mellem mine malerier – en serie opstår, når jeg har fundet den rette arbejdsrytme og føler, det kunne være spændende at uddybe udtrykket i andre værker.

 

Jeg vil gerne bevare eller give mine værker et skitseagtigt udtryk, hvor det rå, nordiske, umiddelbare og lidt uforklarlige ”abstrakte” er tilstede. Ved udlandsrejser arbejder jeg på stedet, og fylder den indre bagage op. De nordiske erindringer dukker op og bearbejdes til stadighed, hvorimod oplevelser specielt i Indien kun kan omsættes på stedet.

Til andre tider eksperimenterer jeg med nye materialer og sammenhænge, hvor hele processen er en leg og en opdagelse omkring mulige og umulige sammenstillinger, hvor formen også spiller en rolle..

 

Jeg er fra 1950 – og har derfor en lang udstillingsliste. Har dog samtidig arbejdet over 30 år som arkitekt.

bottom of page